MeigaLabs

TOWER CONSTRUCTION 3D

TOWER CONSTRUCTION 3D

¡Constrúe a torre máis grande que podas!

Súbete á grúa, escolle adecuadamente cando soltar os pisos e constrúe a torre máis grande do mundo.

Compatible con Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR)

*

trailer

capturas