MeigaLabs

RGB Defender

RGB Defender

O noso pobo está sendo atacado por unha extraña raza de 3 cores (vermello, verde e azul).

Deberás defendernos deles ca nosa magnífica nave intergaláctica que absorbe esos poderes.

capturas